Λογοτεχνία

Παπατσώνης, Ποιήματα

26 Ποιήµατα τοῦ Τάκη Παπατσώνη (ἀνθολογία Ἔλλοπου)

Τὰ ἔργα τοῦ Παπατσώνη κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἴκαρος.

Περιεχόμενα:   Σχῆμα ||| Βραδύνοια ||| Ἑστία ||| Τέρμα ||| Adventus ||| Beata Beatrix ||| Μεγάλη Ἀναμονὴ τῆς Ἐπιούσης ||| Ἀπόψεις τῆς Θαλάσσης ||| Πλήρωμα Ἁγιότητας ||| Lourdes ||| Τῶν Θυρῶν Κεκλεισμένων ||| Ὠδὴ στὸν Ὑδροχόο ||| Σοφία ||| Δεσμοί ||| Ὁ Ψίθυρος τοῦ Πειρασμοῦ ||| Ἔλεγχος ||| Τὰ Εἰς Ἐμαυτόν ||| Ἡ Παραγκοῦλα ||| Τὸ μή Χεῖρον ||| Σχήματα Κορυφῶν ||| Ὁ Ἄγγελος Ἐβόα ||| Τὸ Νεῖκος τοῦ Ἅδου ||| Εἰς Ἦχον Ἀναστάσιμον ||| Μελτέμι ||| Θρῆνος ἑνὸς Ἕλληνα γιὰ τὸ Μαρτύριο καὶ τὴν Καταδίκη τοῦ Ἰωσὴφ Μινδζέντυ ||| Τὸ Μνῆμα τοῦ Παπαδιαμάντη

Σελίδα 32 ἀπὸ 38

Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα
Παπατσώνης, Ποιήματα - Σελ. 32
Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς,   Τάκης Σινόπουλος, 3 Ποιήματα καὶ 9 Σημειώματα (ἀνθολογία Ἔλλοπου)
Καρυωτάκης, Εὐγένεια,   Ἄρης Ἀλεξάνδρου, Νεκρὴ Ζώνη

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME