Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Ἀββᾶς  Ἀρσένιος ||| Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἀββᾶς῾Ησαΐας  ||| Μέγας Βασίλειος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής 

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 4


Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  

 


ΡΙΖΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ἔχει ὀνομαστεῖ ἡ φιλαργυρία
[Α΄ Τιμ. 6, 10], ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ φιλαργυρία ἀποτελεῖται ἀπὸ κενοδοξία καὶ ἡδονή.

- Περὶ νόμου πνευματικοῦ, 100

 

ΤΥΦΛΩΝΕΤΑΙ ὁ νοῦς μ΄ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, τὴν φιλαργυρία δηλαδή, καὶ τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ἡδονή.

- Ἔνθ. ἀν., 101

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME