Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

Ἀββᾶς  Ἀντώνιος ||| Ἀββᾶς  Ἀρσένιος  ||| Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος῾Ησαΐας ὁ  Ἀναχωρητής  ||| Ἀββᾶς  Ἁλώνιος  ||| Ἀββᾶς  Ἰωάννης ὁ Κολοβός ||| Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ ὁ πρεσβύτερος τῶν κελιῶν  ||| Ἀββᾶς  Ἰάκωβος  ||| Ἀββᾶς Ποιμήν  ||| Ἀββᾶς Ρωμαῖος ||| Μέγας  Ἀθανάσιος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  ||| Ὅσιος Πέτρος Δαμασκηνός

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 5

Ἀββᾶς  Ἀγάθων  


ΕΙΠΕ

     -  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὀργίζεται δὲν εἶναι δεκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀκόμα κι ἂν ἀναστήσει νεκρό.

- Γεροντικόν, ιθ΄ 

Ἅγιος῾Ησαΐας ὁ  Ἀναχωρητής  


Η ΟΡΓΗ εἶναι πάθος τοῦ νοῦ φυσιολογικό. Καὶ χωρὶς τὴν ὀργὴ δὲν ἐξαγνίζεται ὁ ἄνθρωπος - ἂν δὲν ὀργισθεῖ μὲ ὅλες τὶς ἁμαρτίες ποὺ τοῦ ὑποβάλλει μέσῳ τῶν ἀνθρώπων ὁ πονηρός. Καὶ ὅταν τὸν ἀνακάλυψε ὁ  Ἰὼβ ἔβρισε τοὺς ἐχθρούς του μ
τὰ λόγια αὐτά: “ἄτιμοι καὶ διεφθαρμένοι ποὺ δὲν ἔχετε τίποτε καλό, ποὺ δὲν σᾶς θεωρῶ ἄξιους οὔτε γιὰ σκύλους τῶν ποιμνίων μου” [Ἰὼβ 30,1].  Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ κατορθώσει τὴν κατὰ φύσιν ὀργὴ ξεριζώνει ὅλα τὰ δικά του θελήματα μέχρι νὰ ὑψωθεῖ στὴ φυσικὴ κατάσταση τοῦ νοῦ.

- Περὶ τηρήσεως τοῦ νοός, 1

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα αυτής της ενότητας

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME