Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ||| Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης ||| Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ ὁ Θηβαῖος ||| Ἀββᾶς Ποιμήν ||| Ἀββᾶς Δωρόθεος ||| Μέγας  Ἀντώνιος ||| Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής ||| ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής ||| Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ||| Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 14

 

῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος  

 

ΣΩΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ σώματος καὶ ψυχῆς εἶναι ἡ συνεχὴς μνήμη τοῦ θανάτου· νὰ προσπερνᾶμε ὅσα μεσολαβοῦν καὶ νὰ σκεφτόμαστε συνέχεια τὸ θάνατό μας, τὸ κρεββάτι ἐκεῖνο ποὺ θὰ ξαπλώσουμε ψυχορραγώντας καὶ ὅλα τ᾽ ἄλλα.

- Πρὸς Θεόδουλον, 95

ΔΙΚΑΙΑ καὶ σύμφωνα μὲ τὴ φύση ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς μας. Τὸν θυμὸ νὰ τὸν στρέφουμε ἐναντίον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ διαβόλου. “Νὰ ὀργίζεσθε” λέει ἡ Γραφή, “μὲ τὴν ἁμαρτία· αὐτὸ σημαίνει νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὸν ἑαυτό σας καὶ μὲ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνετε στὸν Θεό” [Ψαλμ. 4,5]. Τὴν ἐπιθυμία μας πρέπει νὰ τὴ στρέφουμε στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀρετή. Τὴ διάνοιά μας νὰ τὴ βάλουμε νὰ φυλάει τὰ ἄλλα δύο μέρη τῆς ψυχῆς μὲ γνώση καὶ σοφία, νὰ τοὺς δίνει ἐντολές, νὰ νουθετεῖ, νὰ ὁρίζει τιμωρίες καὶ νὰ ἐξουσιάζει, ὅπως ὁ βασιλιᾶς ἐξουσιάζει τοὺς ὑπήκοους· τότε τὸ λογικὸ ποὺ ἔχουμε μέσα μας κυβερνάει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὰ ἄλλα δύο μέρη, παρόλο ποὺ τὰ πάθη ἐπαναστατοῦν ἐναντίον του· νὰ φροντίσουμε λοιπὸν τὸ λογικό μας νὰ ἐξουσιάζει τὰ πάθη, γιατὶ ὅπως εἶπε ὁ ἀδελφόθεος  Ἰάκωβος “ὅποιος δὲν κάνει σφάλματα μὲ τὸ λογικό του εἶναι τέλειος ἄνδρας κι ἔχει τὴ δύναμη νὰ χαλιναγωγεῖ καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα του” [Ἰακ. 3,2], κλπ.  Ἐπειδὴ εἶναι ἀλήθεια πὼς κάθε ἀνομία καὶ κάθε ἁμαρτία γίνεται μὲ τὴ συνεργασία καὶ τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, ὅπως ἐπίσης κάθε ἀρετὴ καὶ κάθε δικαιοσύνη σ᾽ αὐτὰ τὰ τρία πάλι ὀφείλεται.

- Πρὸς Θεόδουλον, 126 

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME