Φιλοσοφία

Γ. Βαλσάμης:
Ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ ἡ κατάργηση τῆς μετριότητας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἐξηγεῖ τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ ‘κάθαρση τῶν παθημάτων,’ χάρη στὴν ὁποία δικαιώνει ὅ,τι ὁ Πλάτων ‘ἐξορίζει,’ ἀλλὰ δὲν τὸ κάνει παρὰ μόνο ἐπειδὴ τὸ θεωρεῖ εὐκόλως ἐννοούμενο. Καὶ εἶναι πράγματι. Ἐφόσον τὴν διενεργοῦν λύπη καὶ φόβος, ἡ κάθαρση τῶν παθῶν δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει ἀπάθεια, ἀλλὰ διαφορετικὴ ὕπαρξη καὶ λειτουργία ἢ κατεύθυνση τῶν παθῶν στὴν ψυχή.

Ὅμως ἡ περιπέτεια εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, πῶς θὰ μποροῦσε νὰ νοηθεῖ κάθαρσή της; Γιὰ ποιό λόγο ἡ χαρὰ τῆς συνάντησης μὲ τὸ παιδί μου εἶναι προβληματικὴ ἀπὸ μόνη της, ἀλλὰ ἀποκτᾶ καθαρότητα καὶ ὑγεία ὅταν τὴν βιώσω στὴν συνάντηση τοῦ Ὀδυσσέα μὲ τὸ παιδί του;

Τὸ πάθος ὡς τέτοιο παραμένει τὸ ἴδιο, ἀλλὰ στὴν δεύτερη περίπτωση καθαίρεται ἀπὸ τὴν ἀτομικότητα, παύει νὰ ταυτίζεται μὲ συμπτωματικὲς ἢ κατώτερες περιστάσεις, δημιουργῶντας πιὸ γενικὴ εἴτε ἰδανικὴ εἰκόνα στὴν συνείδηση, ὁπότε ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ δυνατότητα γιὰ πιὸ ἔγκυρη παρατήρηση καὶ αὐτογνωσία, συνεπῶς καὶ εὐκαιρία νὰ ἐκτιμᾶ καλύτερα τὶς ἱεραρχήσεις καὶ τοὺς σκοπούς του. Γι αὐτὸ ὁ Ἀριστοτέλης, φθάνοντας στὰ ἄκρα τὴν ἀντίθεση μὲ τὸν Πλάτωνα, θὰ πεῖ πὼς ἡ ποίηση ὄχι μόνο δὲν ζημιώνει, ἀλλὰ εἶναι πιὸ φιλοσοφικὴ τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἱστορία. Στὴν διαφορὰ αὐτή, ἱστορίας καὶ ποίησης, ὡς πρὸς τὴν φιλοσοφικὴ ἀξία, θὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἡ κάθαρση τῶν παθῶν στὴν ψυχή, ὡς ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὶς ἰδιάζουσες ἢ / καὶ μειονεκτικὲς διαστάσεις τῆς ἀτομικῆς καθενὸς περιπέτειας. Πρόκειται πάντα γιὰ τὴν ἀναγωγὴ στὸ καθολικὸ καὶ τὴν αὐτογνωσία.

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα

    Πρβλ.:  Οι Αρχαίοι Έλληνες * Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Κίρκεγκωρ, Η αγωνία που λυτρώνει * Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη - Ἐρωτήσεις καὶ Ἀπαντήσεις * Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως

Plato Home Page

Enable Desktop Gadgets on Windows 10, with Gadgetarian
Enable Desktop Gadgets on Windows 10

ELLOPOS Elpenor in Print


Γίνε συνδρομητής στο Newsletter (δωρεάν)
Για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις νέες δημοσιεύσεις

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME