Φιλοσοφία

ELLOPOSnet

Daniel Chandler

Σημειωτική για Αρχάριους

Μετάφραση: Μαρία Κωνσταντοπούλου

url : https://www.ellopos.gr/semiotics/

 

στοιχεῖα

Δοκίμια, Σημειώσεις, Κριτική


6" x 9" (15.24 x 22.86 ἑκ.), 452 σελίδες
ISBN: 978-1491002230 / 1491002239


Πρόλογος


1. Εισαγωγή 9. Κώδικες
2. Σημεία 10. Τρόποι προσαγόρευσης
3. Τρόπος (Μodality) 11. Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση
4. Υποδείγματα & Συντάγματα 12. Άρθρωση
5. Συνταγματική Ανάλυση 13. Διακειμενικότητα
6. Υποδειγματική Ανάλυση 14. Πλεονεκτήματα της Σημειωτικής
7. Καταδήλωση & Συμπαραδήλωση 15. Κριτικές της Σημειωτικής
8. Μεταφορά και Μετωνυμία 16. Εφαρμόστε Μόνοι Σας Σημειωτική


Παραπομπές,   Προτεινόμενα Αναγνώσματα,   Ευρετήριο


ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης