Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Τροφὴ τῶν θηρίων


118 Ἔγχρωμες Σελίδες

 

ΓΙΑΤΙ τὰ πάντα σοῦ ἐξηγῶ;

Γιατί νὰ ἑρμηνεύω προσπαθῶ;

Ἂν ὁ ἴδιος δὲν τὰ δοκιμάσεις

ἂν δὲν καταλάβεις μόνος σου

ἀδύνατο νὰ μάθεις.

 

Πῶς θὰ μάθεις, ἀπορεῖς, θὰ πεῖς :

ἀλίμονο, πῶς γίνεται, γιατί ἀγνοῶ;

Ἡ ἄγνοια μακριὰ μὲ κρατάει ἀπ’ τὰ καλά,

ἀλίμονο, πόσο ὑστερῶ!

Καὶ θὰ τρέξεις νὰ μάθεις,

γνωστικὸς βέβαια ν’ ἀποκαλεῖσαι.

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME