- 2 Οι Πατέρες της Εκκλησίας για την Εξομολόγηση - 2

Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  

 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ βλάπτεται ἂν θυμηθεῖ μία πρὸς μία ὅλες τὶς ἁμαρτίες του.῾Η λύπη ποὺ ἔρχεται μὲ τὴν ἀνάμνησή τους, διώχνει τὴν ἐλπίδα· ἂν πάλι τὶς θυμηθεῖ χωρὶς λύπη εἶναι σὰν νὰ τὶς ξανακάνει.

- Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι, 151

 

ΟΤΑΝ Ο ΝΟΥΣ ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ κατορθώσει νὰ προσηλωθεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν ἐλπίδα, τότε ὁ ἐχθρὸς μὲ τὴν πρόφαση τῆς ἐξομολόγησης φέρνει στὴ θύμηση τὶς περασμένες ἁμαρτίες, ὥστε νὰ ξαναζωντανέψει τὰ πάθη ποὺ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος τὰ εἶχε ξεχάσει, καὶ μ᾽ αὐτὸ τὸν ὕπουλο τρόπο νὰ τοῦ κάνει κακό. Γιατὶ κι ὁ δυνατὸς κι ὁ ἐχθρὸς τῶν παθῶν θὰ συγχυσθεῖ μ᾽ αὐτὰ ποὺ ἔχει κάνει κι ἀναγκαστικὰ ἡ συνείδησή του θὰ σκοτισθεῖ.  Ἐκεῖνος πάλι ποὺ ζεῖ ἀκόμη στὶς ὁμίχλες καὶ εἶναι φιλήδονος, θὰ ξανανοιώσει τὰ ἴδια πάθη, ὥστε λοιπὸν ἡ μνήμη αὐτὴ τῶν περασμένων ἁμαρτιῶν ἀποδεικνύεται μόλυνση καὶ ὄχι ἐξομολόγηση.

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME