- 3 Οι Πατέρες της Εκκλησίας για την Εξομολόγηση - 3

Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 3

Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  (συνέχεια)


Ο ΣΥΝΕΤΟΣ καὶ γνώστης τῆς ἀλήθειας δὲν ἐξομολογεῖται στὸν Θεὸ ἀπαριθμώντας τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔχει κάνει, ἀλλὰ ὑπομένοντας τὶς ὀδυνηρές τους συνέπειες.

- Ἔνθ. ἀν., 155 

 

Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  

 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ ἐξομολογούμαστε· γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἔδωσε ἢ γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦμε καὶ νὰ ἐξεταστοῦμε γιὰ τὰ σφάλματα ποὺ ἔχουμε κάνει. (...) Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἡ ἐξομολόγηση κάνει τὸν ἄνθρωπο ταπεινόφρονα. (...)  Ὁ πρῶτος ταπεινώνεται ἐπειδὴ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἀνάξιο γιὰ τὰ καλὰ ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Θεός, καὶ ὁ δεύτερος ἐπειδὴ παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ τὸν συγχωρήσει γιὰ τὶς ἁμαρτίες του.

- Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς πέμπτη, 63

 

Προηγούμενη ||| Αρχική σελίδα αυτής της ενότητας

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME