Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ 

Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος  Ἐφραίμ  ||| Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος  ||| Ὅσιος Θεόδωρος  Ἐδέσσης

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 8


Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος  

 

ΑΚΗΔΙΑ εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῆς ψυχῆς.  Ἀδιαφορεῖ ἡ ψυχὴ ὅταν εἶναι ἄρρωστη ἀπὸ φιληδονία.

- Περὶ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας ἑκατοντὰς τρίτη, 51


Ὅσιος Θεόδωρος  Ἐδέσσης  

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΙΧΑΝ τὴν ἀπορία τί ἀπὸ τὰ δύο συμβαίνει, ἡ ἰδέα προκαλεῖ τὰ πάθη ἢ τὰ πάθη τὴν ἰδέα, γιατὶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται τὸ ἕνα καὶ ἄλλοι τὸ ἄλλο.῾Η δική μου γνώμη εἶναι πὼς τὰ πάθη προκαλοῦν τὶς ἰδέες.  Ἂν δὲν εἶχε ἡ ψυχὴ τὰ πάθη δὲν θὰ τὴν ἐνοχλοῦσαν οἱ πονηρὲς ἰδέες.

- Κεφάλαια ψυχωφελῆ, 14

Προηγούμενη ||| Αρχική σελίδα αυτής της ενότητας

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME