Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ 

Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος  Ἐφραίμ  ||| Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος  ||| Ὅσιος Θεόδωρος  Ἐδέσσης

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 7


Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ καὶ ὁρισμὸς τῆς ἁγνότητας εἶναι ἡ ἕνωση μὲ τὸν Θεό.

- Ὅροι, 8

Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  

 

ΑΝ Η ΨΥΧΗ εἶναι ἀνώτερη ἀπ᾽ τὸ σῶμα καὶ ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπὸ τὸν κόσμο ὁ Θεὸς ποὺ τὸν δημιούργησε, ἐκεῖνος ποὺ προτιμάει τὸ σῶμα ἀπ᾽ τὴν ψυχὴ καὶ τὸν κόσμο ἀπ᾽ τὸν δημιουργὸ Θεό, δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες.

- Περὶ ἀγάπης κεφαλαίων ἑκατοντὰς πρώτη, 7


Η ΕΜΠΑΘΗΣ ἐπιθυμία σβήνει ἢ ὅταν περικυκλώσει τὰ ἀντικείμενά της καὶ τὰ νοιώσει μικρὰ γι᾽ αὐτήν, ἢ ὅταν πάψει νὰ τὰ ἐκτιμάει νοιώθοντας ἀποστροφὴ γιὰ τὴν αἰσχρότητα καὶ τὴν ἀσχήμια τους· τὰ δύο αὐτὰ γεννοῦν τὸν κορεσμό.  Ὁ Θεὸς ἐπειδὴ εἶναι ἄπειρος στὴ φύση του καὶ πολύτιμος, μεγαλώνει χωρὶς ὅρια τὴν ἐπιθυμία ἐκείνων ποὺ κοινωνοῦν μαζί Του καὶ τὸν ἀπολαμβάνουν.

- Περὶ διαφόρων ἀποριῶν τῶν ἁγίων Διονυσίου καὶ Γρηγορίου, Patrologia Graeca 91, 1089b

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME