Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

Ἀββᾶς  Ἁλώνιος  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Ἠλίας ὁ  Ἔκδικος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

 

Ἀββᾶς  Ἁλώνιος  

 

ΕΙΠΕ ὁ ἀββᾶς  Ἁλώνιος

     -  ν ὁ ἄνθρωπος δὲν πεῖ μέσα στὴν καρδιά του, ὅτι “στὸν κόσμο εἴμαστε μόνο ἐγὼ καὶ ὁ Θεός”, δὲν θὰ βρεῖ ἀνάπαυση.

- Γεροντικόν, α΄ 

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  

 

ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ἡ ἀγάπη ποὺ αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴ φύση της καὶ ἄλλη ἡ ἀγάπη ποὺ δημιουργεῖ μέσα της τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατὶ ἡ πρώτη ὑπάρχει ὅταν θέλουμε καὶ ὅπως θέλουμε, γι᾽ αὐτὸ καὶ εὔκολα τὴν καταστρέφουν οἱ δαίμονες ὅταν δὲν ἐλέγχουμε τὴ θέλησή μας.῾Η δεύτερη ὅμως φλογίζει τόσο πολὺ τὴν ψυχὴ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὅλα τὰ μέρη τῆς ψυχῆς προσηλώνονται στὴν ἄρρητη ἀγαθότητα τοῦ θείου ἔρωτα, μὲ μιὰ διάθεση ποὺ εἶναι ἄπειρα ἁπλή.  Ὁ νοῦς τότε γεμίζει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐνέργεια καὶ μοιάζει νὰ ἐγκυμονεῖ καὶ ν᾽ ἀναβλύζει μιὰ πηγὴ ἀγάπης καὶ χαρᾶς.

- Λόγος ἀσκητικός, 34

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME