Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

Ἀββᾶς  Ἁλώνιος  ||| Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Ἠλίας ὁ  Ἔκδικος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  

 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ τῶν πρωτοπλάστων ἀρχὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἔγινε ἡ γέννηση ἀπὸ τὴν ἡδονὴ μὲ τὴ γονιμοποίηση τῆς γυναίκας ἀπὸ τὸν ἄνδρα. Τέλος τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἔγινε ἡ ὀδύνη ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.  Ὁ Κύριος ποὺ δὲν εἶχε αὐτὴ τὴν ἀρχὴ τῆς σαρκικῆς γέννησης ἦταν ἀπόρθητος καὶ ἀπὸ τὸ τέλος της, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν θάνατο.

- Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς ἕκτη, 46

 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ποὺ ἔχει τὴν ἀρχή του στὸν Θεὸ εἶναι ἐκστατικός· δὲν ἀφήνει τοὺς ἐραστὲς ν᾽ ἀνήκουν στὸν ἑαυτό τους ἀλλὰ σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴ φροντίδα ποὺ ἔχουν οἱ ἀνώτερες ὑπάρξεις γιὰ τὶς κατώτερες, ἀπὸ τὴ συμπαράσταση ἀνάμεσα σὲ ὄντα τῆς ἴδιας τάξης καὶ ἀπὸ τὴν ἀκόμη πιὸ θεϊκὴ στροφὴ τῶν χαμηλώτερων ὄντων πρὸς τὰ ὑψηλώτερα. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ μέγας Παῦλος ὅταν κυριεύθηκε ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα κι ἔνοιωσε τὴν ἐκστατικὴ δύναμη, εἶπε μ᾽ ἔνθεο στόμα “δὲν ζῶ πιὰ ἐγώ, ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός” [Γαλ. 2,20], σὰν ἀληθινὸς ἐραστὴς καὶ ἐκστατικὸς γιὰ τὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ ἴδιος [Β΄ Κορ. 5,13], χωρὶς νὰ ζεῖ τὴ δική του ζωὴ ἀλλὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἐραστῆ του ἐπειδὴ ὑπερβολικὰ τὴν ἀγαπάει.

- Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς ἑβδόμη, 85
(Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἔχει παραλάβει ἀπὸ τὶς συγγραφὲς τοῦ ἁγίου Διονυσίου
  Ἀρεοπαγίτου)

 

Ὅσιος λίας ὁ  Ἔκδικος  

 

ΣΤΗΝ ΕΓΓΑΜΗ ΖΩΗ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα δὲν μποροῦν νὰ κοιτάζονται χωρὶς πάθος· τὸ καθαρὸ βλέμμα θὰ τὸ βροῦμε στὴ μοναχικὴ ζωή, ὅπου δὲν θὰ γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ δύο φῦλα, ἐπειδὴ ὁ μοναχὸς ζεῖ καθ᾽ ὁμοίωσιν μέσα στὸν Χριστό.

- Γνωστικά, 25

Αρχική σελίδα αυτής της ενότητας

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME