Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ἀββᾶς Φιλήμων  ||| Ὅσιος Θεόγνωστος  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 3


Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  

 

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ποὺ τελοῦμε ὅταν συγκεντρωνόμαστε στὴν ἐκκλησία, ἡ πρώτη εἴσοδος γενικὰ  σημαίνει τὴν πρώτη παρουσία τοῦ Θεοῦ μας, καὶ εἰδικὰ τὴ μεταστροφὴ ἐκείνων ποὺ μὲ τὴ βοήθειά Του καὶ μαζί Του εἰσέρχονται ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὴν πίστη καὶ ἀπὸ τὴν κακία στὴν ἀρετὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγνωσία στὴ γνώση.  

 

ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ποὺ διαβάζονται μετὰ τὴν πρώτη εἴσοδο σημαίνουν γενικὰ τὶς βουλὲς καὶ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες πρέπει ὅλοι νὰ μορφώνονται καὶ νὰ ζοῦν, καὶ εἰδικὰ τὴ σύμφωνη μὲ τὴν πίστη διδασκαλία καὶ προκοπὴ ἐκείνων ποὺ πίστεψαν· τὴ σταθερὴ προσήλωση τῶν πρακτικῶν ἀνθρώπων στὴν ἀρετή· αὐτὴ τοὺς κάνει νὰ συμμορφώνονται μὲ τὸν θεῖο νόμο τῶν ἐντολῶν κι ἔτσι νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ θάρρος καὶ σθένος τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου καὶ νὰ ξεφεύγουν ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς ἐνέργειες· γιὰ τοὺς γνωστικοὺς σημαίνει τὴν ἀπόκτηση τῆς θεωρητικῆς δύναμης· μὲ τὴ δύναμη αὐτὴ συγκεντρώνουν ὅσο μποροῦν τοὺς πνευματικοὺς λόγους τῶν αἰσθητῶν καὶ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐτά, καὶ φθάνουν ἄσφαλτα στὴν ἀλήθεια.  

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME