Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ἀββᾶς Φιλήμων  ||| Ὅσιος Θεόγνωστος  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 8

Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος  

 

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ αὐτὰ σοῦ λέω νὰ τὸ ξέρεις πὼς εἶναι τύποι καὶ σκιὲς κρυφῶν ἀληθειῶν· ὁ ναὸς ποὺ βλέπουμε συμβολίζει τὸ ναὸ τῆς καρδιᾶς, ὁ ἱερέας τὸν ἀληθινὸ  Ἱερέα, δηλαδὴ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ· κι ἔτσι συμβαίνει μὲ ὅλα. Σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ λοιπὸν τὴν ὁρατὴ ἐκκλησία, ἂν δὲν τελεσθοῦν προηγουμένως οἱ ἀναγνώσεις καὶ οἱ ψαλμωδίες καὶ ὅλη ἡ ἀκολουθία ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἐκκλησίας, δὲν μπορεῖ ὁ  Ἱερέας νὰ ἐπιτελέσει τὸ θεῖο Μυστήριο τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ· κι ἔπειτα, ἀκόμα κι ἂν ἐπιτελεσθεῖ ὅλος ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανόνας ἀλλὰ δὲν γίνει ἀπὸ τὸν  Ἱερέα ἡ μυστικὴ εὐχαριστία τῆς προσφορᾶς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τότε οὔτε ὁ ἐκκλησιαστικὸς θεσμὸς τελειώθηκε, καὶ ἡ λατρεία τοῦ Μυστηρίου μένει λειψή.  Ἔτσι ἀκριβῶς σοῦ λέω νὰ νοιώθεις καὶ τὶς πράξεις τοῦ Χριστιανοῦ· γιατὶ κι ἂν κατόρθωνε καὶ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν ψαλμωδία καὶ κάθε ἄσκηση καὶ ἀρετή, χωρὶς ὅμως ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιτελεῖ τὴ μυστικὴ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος στὸ θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς του καὶ γιὰ κάθε αἴσθηση καὶ πνευματικὴ ἀνάπαυση, τότε ὅλη ἡ ἀκολουθία τῶν ἀσκήσεων μένει ἀτελὴς καὶ σχεδὸν μάταιη, ἀφοῦ δὲν νοιώθει μυστικὰ στὴν καρδιά του τὴν ἀγαλλίαση τοῦ Πνεύματος.

- Παράφρασις Συμεὼν τοῦ μεταφραστοῦ εἰς ρν΄ κεφάλαια εἰς τοὺς πεντήκοντα λόγους τοῦ  Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου περὶ τελειότητος ἐν πνεύματι, 113 (περὶ ἀγάπης).

 

Προηγούμενη ||| Αρχική σελίδα αυτής της ενότητας

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME