Ἱστορία

MACHINA

 ΤΟ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

(Ἀποσπάσματα τῆς πρώτης μορφῆς)

  Περιεχόμενα
Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα σημειώνει ὁ Κάλλιστος Οὑέαρ γιὰ τὴν σημασία τοῦ Βυζαντίου στὴν πρώτη περίοδο τῆς Ρωσίας — πρὶν ἀπὸ τὴν ταταροκρατία καὶ τὸν δουλικὸ ἐκδυτικισμό, δηλαδὴ στὴν περίοδο τοῦ Κιέβου, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας “ἦταν ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ μέχρι τὸ 1237 οἱ Μητροπολίτες τῆς Ρωσίας ἦταν συνήθως Ἕλληνες”[530]:

“Ὁ Βλαδίμηρος προέβαλε τὶς κοινωνικὲς συνέπειες τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ τὶς τόνιζε ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων. Ὅταν διοργάνωνε κάποια γιορτὴ μὲ τὴν Αὐλή του, μοίραζε τρόφιμα στοὺς φτωχοὺς καὶ στοὺς ἀρρώστους. Πουθενὰ ἀλλοῦ στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη δὲν ὑπῆρχαν τόσο καλὰ ὀργανωμένες ‘κοινωνικὲς ὑπηρεσίες’ ὅσο στὸ Κίεβο τοῦ δέκατου αἰῶνα. Καὶ ἄλλοι πρίγκηπες τῆς Ρωσίας τοῦ Κιέβου ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμα τοῦ Βλαδιμήρου. Ὁ Πρίγκηπας Βλαδίμηρος Μονομάχος (βασίλεψε ἀπὸ τὸ 1113 ὣς τὸ 1125) στὴ Διαθήκη του, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς γιούς του, ἔγραφε: ‘Πάνω ἀπ’ ὅλα μὴν ξεχνᾶτε τοὺς φτωχούς· νὰ τοὺς βοηθᾶτε στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών σας. Δῶστε στὰ ὀρφανά, προστατέψτε τὶς χῆρες καὶ μὴν ἀφήνετε τοὺς δυνατοὺς νὰ ἐκμηδενίζουν τοὺς ἄλλους’.”[531]

“Ἔχει παραστατικὰ εἰπωθεῖ πὼς ἦταν μεγάλη ἀτυχία γιὰ τὴν Ρωσία ποὺ δὲν τῆς δόθηκε περισσότερος καιρὸς γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀφομοιώσει ὁλόκληρη τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου. Τὸ 1237 ἡ Ρωσία τοῦ Κιέβου ὁδηγήθηκε σ’ ἕνα ξαφνικὸ καὶ βίαιο τέλος λόγω τῆς εἰσβολῆς τῶν Μογγόλων.


[530] Κάλλιστος Οὑέαρ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅ.π., σ. 135, ὁ ὁποῖος παρατηρεῖ ἐπίσης ὅτι “ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἀνακαλῶντας τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Μητροπολίτης προερχόταν ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ἐξακολουθεῖ νὰ ψέλνει στὰ ἑλληνικὰ τὸν ἱεροπρεπῆ χαιρετισμὸ σὲ ἐπίσκοπο, εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα.

[531] Κάλλιστος Οὑέαρ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅ.π., σ. 132.

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

MACHINA : Περιεχόμενα

Προηγούμενη \ Ἑπόμενη Ἑνότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME