Λογοτεχνία

Ντοστογιέφσκυ, Το Όνειρο ενός Γελοίου

Φανταστικό Παραμύθι

Ἀπό: Φιοντὸρ Ντοστογιέφσκυ, Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς συγγραφέα, μτφρ. Μίνα Ζωγράφου, ἐκδ. Δαρεμᾶ, Ἀθῆναι ἄ.ἔ, σσ. 328-348

Κεφάλαια:   1,   2,   3,   4,   5

Σελίδα 1 ἀπὸ 21

Ἑπόμενη σελίδα
Ντοστογιέφσκυ, Το Όνειρο ενός Γελοίου - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς,   Παπατσώνης, Ποιήματα,   Σινόπουλος, Ποιήματα
Καρυωτάκης, Εὐγένεια,   Ἄρης Ἀλεξάνδρου, Νεκρὴ Ζώνη

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME