Μαρτυρίες

Τατάκης, Βίος Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου

Ἀπό: Βασίλειου Τατάκη, Ἡ συµβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη, Ἀθήνα 1960, ἐκδ. Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, σσ. 141-153 καὶ 171-175

Σελίδα 1 ἀπὸ 17

Ἑπόμενη σελίδα
Τατάκης, Βίος Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (Ἀνθολογία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων)
Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων,   Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων, Περισσότερα...

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME