Μουσική

Δημήτρης Γιαννόπουλος - Ανδρέας Ήλιος

Σύντομη εισαγωγή στην εργογραφία του Νίκου Σκαλκώτα

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Στην Εικοσαετηρίδα του Νίκου Σκαλκώτα ο Γιάννης Παπαϊωάννου[1] περιλαμβάνει κατάλογο έργων[2] του συνθέτη, που αργότερα θα συμβουλευτεί ο John Thornley[3], όπου το πλήθος των συνθέσεων είναι αρκετά συμπιεσμένο. Το σύνολό τους, σήμερα, υπολογίζεται σε περισσότερα από 170[4].

Επιχειρώντας μια πολύ σύντομη αναφορά στην εργογραφία του Νίκου Σκαλκώτα  (1904-1949)[5], θα θέλαμε κατ’ αρχάς να διαπιστώσουμε πως οι συνθέσεις του αντιμετωπίζονται με δέος και από τους ικανότερους ερμηνευτές, με αποτέλεσμα να μην τις ακούμε τόσο συχνά, όσο πιστεύουμε πως θα τους άξιζε[6].

Φαίνεται ότι αρχίζει να συνθέτει το 1922, στην αρχή απλά έργα για πιάνο και επεκτείνεται σταδιακά σε πιο σύνθετα έργα και σχήματα. Ήδη από το Βερολίνο[7] γράφει συνθέσεις σε δωδεκάφθογγο σύστημα[8] ενώ το 1938 θα εγκαινιάσει ένα προσωπικό ατονικό ιδίωμα που θα χρησιμοποιήσει σε πολλά έργα[9], [10].

Επόμενη σελίδα

        Πρβλ.  Νίκος Σκαλκώτας, Μαριορί μου (από τους Ελληνικούς Χορούς, για ορχήστρα δωματίου) * 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Σκαλκώτα  * Iστοσελίδες για τον Νίκο Σκαλκώτα (Google)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME