Μαρτυρίες

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Χρειάζεται ὑπακοὴ στὴν Ἀλήθεια

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πὼς μιὰ τέτοια κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ διαρκέσει ἐπὶ πολὺ καὶ μιὰ ἁπλὴ πιστότητα στὰ ἐξωτερικὰ σημάδια τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν θὰ τὴν σώσει ἀπὸ τὸ νὰ διαλυθεῖ ἀργὰ ἢ γρήγορα σ' αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο μεῖγμα ἐκκοσμίκευσης καὶ ἀκαθόριστης θρησκευτικότητας ποὺ φαίνεται νὰ ἐμφανίζεται ὡς τὸ νέο πρότυπο τῆς θρησκείας τῆς Δύσης...

Θὰ ἦταν ὅμως λάθος νὰ νομιστεῖ πὼς αὐτὸ ποὺ προτείνεται ἐδῶ, εἶναι ἕνα εἶδος θεολογικῆς ‘σύνοψης’ γιὰ γρήγορη κατανάλωση ἀπὸ τοὺς λαϊκούς, μιὰ ἁπλὴ κάθοδος τῆς θεολογίας στὸ ‘ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ’. Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἔχω στὸ μυαλό μου. Τὴν ὕψωση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὴ θεολογικὴ συνείδηση, ἕναν ζωντανὸ συσχετισμὸ κάθε πλευρᾶς καὶ ἐπιπέδου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μὲ τὸν θεολογικὸ στοχασμό.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦμε αὐτὸ ποὺ τουλάχιστον κατὰ τὴ γνώμη μου ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ ἐλάττωμα τῆς θεολογίας μας καὶ ποὺ εἶναι ἡ σχεδὸν ὁλοκληρωτική της διάζευξη ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς πρακτικές της ἀνάγκες...


Αρχική ||| Επόμενη σελίδα

      Πρβλ.: Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Ευρώπη - Ερωτήσεις και Απαντήσεις *  Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων  * Βυζάντιο - Η αγιασμένη πολιτεία  *  Ντυμόν, Προτεσταντισμός και ατομικισμός *  Συκουτρής, Οι πνευματικές κατευθύνσεις των νέων: προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής * Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει οἰκειότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME