Μαρτυρίες

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, Χρειάζεται ὑπακοὴ στὴν Ἀλήθεια

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο (μτφρ. Ἰ. Ροηλίδης, Ἀθήνα 1993[2], ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς σελ. 147-160)


      [ Δὲν ὑπάρχει ἀντικειμενικὴ ‘πηγὴ’ τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας, ‘αὐθεντικὴ διατύπωση’, ‘κώδικας δογμάτων’, ‘σύστημα ἀρχῶν’. Δὲν μεταβάλλεται σὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, προσιτὸ σὲ μόνη τὴν ἀτομικὴ κατανόηση, ὑποκείμενο στὴν κατοχὴ καὶ κυριαρχία τῆς ἀτομικῆς διάνοιας. Ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζεται (γίνεται προσιτὴ καὶ γνωστή) μόνο μὲ τὴν ἐμπειρία μετοχῆς στὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός.  - Χρῆστος Γιανναρᾶς, Ὀντολογία τῆς σχέσης, 15.4 ]


Στὴν Ἑλλάδα ἢ τὴ Ρωσία ἢ σὲ κάθε ἄλλη Ὀρθόδοξη χώρα, ὁ ἴδιος ὁ πολιτισμός, δηλ. τὸ σύστημα τῶν ἀξιῶν, τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν ἰδεῶν ἐκείνων μὲ τὶς ὁποῖες ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐκτιμᾶ τὴ ζωή του, εἶχε μιὰ βαθειὰ σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἦταν ἡ συνέχεια τοῦ ‘κοσμοειδώλου’ τῆς Ἐκκλησίας... Καθὼς προοδεύει ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ Δυτικοῦ ‘τρόπου ζωῆς’, ἀναπτύσσεται μιὰ ἀληθινὰ σχιζοφρενικὴ κατάσταση, ὅπου ἡ βαθειὰ προσκόλληση στὰ Ὀρθόδοξα σύμβολα καὶ στὰ ‘ἐξωτερικὰ’ σημάδια (δηλ. λατρεία, μουσική, ἀρχιτεκτονική) εὔκολα συνυπάρχει μὲ μιὰ σχεδὸν τελείως ἐκκοσμικευμένη φιλοσοφία ζωῆς.


Επόμενη σελίδα

      Πρβλ.: Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Ευρώπη - Ερωτήσεις και Απαντήσεις *  Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων  * Βυζάντιο - Η αγιασμένη πολιτεία  *  Ντυμόν, Προτεσταντισμός και ατομικισμός *  Συκουτρής, Οι πνευματικές κατευθύνσεις των νέων: προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής * Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει οἰκειότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME