Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἀββᾶς  Ἀντώνιος ||| Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος  Ἐπιφάνιος Κύπρου  ||| Ἀββᾶς Ποιμήν  ||| Μέγας Βασίλειος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος  ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Θεόγνωστος  ||| Ὅσιος Ἠλίας ὁ  Ἔκδικος  ||| Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός  ||| Προσευχὴ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 14

Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  

 


ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ καθόλου ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ δίκαιου ἐκεῖνος ποὺ τὴ χρειάζεται, ἐφόσον συνεχίζει νὰ χαίρεται μὲ τὶς ἁμαρτίες καὶ ὄχι μὲ τὶς ἀρετές.

Καὶ ὁ Μέγας Σαμουὴλ ἦταν κάποτε λυπημένος γιὰ τὸν Σαοὺλ καὶ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔκανε, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ ἐξιλεώσει τὸν Θεὸ γιατὶ δὲν προστέθηκε στὴ δική του λύπη ἡ ἀπαραίτητη μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ.  Ἔτσι ὁ Θεὸς ἀπότρεψε τὸν πιστό του ἀπὸ τὸ ἀνόητο πένθος μ᾽ αὐτὰ τὰ λόγια, “πόσο καιρὸ θὰ πενθεῖς γιὰ τὸν Σαούλ;  Ἀκόμη κι ἐγὼ τοῦ ἀφαίρεσα τὸ δικαίωμα νὰ βασιλεύει στὸ  Ἰσραήλ [Α΄ Βασ. 15,35·  16,1]”.

- Περὶ θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντὰς πέμπτη, 81  

 

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME