Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἀββᾶς  Ἀντώνιος ||| Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος  Ἐπιφάνιος Κύπρου  ||| Ἀββᾶς Ποιμήν  ||| Μέγας Βασίλειος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος  ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Θεόγνωστος  ||| Ὅσιος Ἠλίας ὁ  Ἔκδικος  ||| Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός  ||| Προσευχὴ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 15

 

σιος Θεόγνωστος  

 

ΚΙ ΑΝ μὲ τὴν καθαρὴ προσευχὴ ποὺ ἑνώνει ἄυλα μὲ τὸν Θεὸ τὸν ἄυλο νοῦ ἔφτασες νὰ δεῖς σὰν σὲ καθρέφτη τὴ ζωὴ ποὺ θὰ διαδεχθεῖ τὸ τέλος τῆς ἐδῶ ζωῆς σου, ἐπειδὴ δέχτηκες τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος καὶ ἀπόκτησες μέσα σου τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις καὶ τὶς σκέψεις σου, κι ἂν τὸ κατόρθωσες αὐτό, μὴν ἀνεχθεῖς ὅμως ν᾽ ἀπολυθεῖς ἀπὸ τὴ σάρκα σου χωρὶς νὰ ἔχεις προβλέψει τὸν θάνατό σου· ἀλλὰ καὶ νὰ προσεύχεσαι θερμὰ γι᾽ αὐτὸ καὶ νὰ ἐλπίζεις ὅτι θὰ τὸ πετύχεις, κοντὰ στὴν ἔξοδό σου ἂν σὲ συμφέρει. Καὶ νὰ προετοιμάζεις τὸν ἑαυτό σου γι᾽ αὐτὴ τὴν ἔξοδο ἀποβάλλοντας κάθε δειλία· ὥστε νὰ μπορέσεις νὰ διαπεράσεις τὸν ἀέρα, νὰ ξεφύγεις ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα καὶ νὰ περάσεις θαραλλέα καὶ ἄφοβα τὶς οὐράνιες ἀψίδες, νὰ ἑνωθεῖς μὲ τὶς ἀγγελικὲς τάξεις, νὰ προστεθεῖς στοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς δίκαιους ὅλων τῶν αἰώνων, καὶ νὰ βλέπεις τὸν Θεὸ ὅσο αὐτὸ εἶναι δυνατό. Θὰ χαίρεσαι τὰ ἀγαθὰ ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς καὶ θὰ νοιώθεις τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ νὰ ἀκτινοβολεῖ τὰ ὑπερουράνια καὶ νὰ Τὸν λατρεύουν μὲ τὴν ἄχραντη σάρκα Του, σὲ κοινὴ προσκύνηση μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα, ὁλόκληρη ἡ ἐπουράνια στρατιὰ καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι.

- Περὶ ἱερωσύνης, 75

 

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME