Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἀββᾶς  Ἀντώνιος ||| Ἀββᾶς  Ἀγάθων  ||| Ἅγιος  Ἐπιφάνιος Κύπρου  ||| Ἀββᾶς Ποιμήν  ||| Μέγας Βασίλειος  ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  ||| ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος  ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής  ||| Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής  ||| Ὅσιος Θεόγνωστος  ||| Ὅσιος Ἠλίας ὁ  Ἔκδικος  ||| Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός  ||| Προσευχὴ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 17

Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός  

 

EΚΕΙΝΟΣ ποὺ θέλει πραγματικὰ ν' ἀποκτήσει πίστη - τὴν πίστη ποὺ θεμελιώνει ὅλα τὰ ἀγαθά, εἶναι θύρα γιὰ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ κι ἀκούραστη νίκη τῶν ἐχθρῶν, ἀναγκαιότερη ἀπὸ κάθε ἀρετή, τὴν πίστη ποὺ δίνει στὴν προσευχὴ τὰ φτερά της καὶ εἶναι ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή - ὀφείλει νὰ ὑπομείνει ὅλες τὶς δοκιμές, ποὺ πρόκειται νὰ δοκιμασθεῖ ἀπ' τοὺς ἐχθρούς, καὶ τὶς πολλὲς καὶ διάφορες σκέψεις τοῦ μυαλοῦ του, ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει, οὔτε νὰ πεῖ κάτι γι' αὐτὲς ἢ νὰ βρεῖ, παρὰ μόνο ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας ὁ διάβολος. Ἀλλ' ἂς ἔχει θάρρος ὁ ἄνθρωπος αὐτός, γιατὶ ἂν κυριαρχήσει στοὺς πειρασμοὺς ποὺ τοῦ ἐπιτίθενται μὲ πολλὴ βία καὶ συγκρατήσει τὸν νοῦ του, νὰ μὴ παραδοθεῖ στὶς σκέψεις ποὺ φυτρώνουν στὴν καρδιά του, κερδίζει μιὰ γιὰ πάντα νίκη πάνω σ' ὅλα τὰ πάθη. Γιατὶ δὲν εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ νικάει, ἀλλὰ ὁ Χριστός, ποὺ ἦρθε κοντά του μέσα ἀπ' τὴν πίστη. ...

Ἀλλὰ κι ἂν ἡ σκέψη ἀσθενήσει καὶ παραδοθεῖ, αὐτὸς νὰ μὴ δειλιάσει καὶ νὰ μὴν ἀπελπιστεῖ οὔτε ν' ἀποδώσει στὴ δική του ψυχὴ ὅσα ὑποβάλλει ὁ ἀρχέκακος. Ἀλλὰ μὲ ὑπομονὴ κι ὅση δύναμη ἔχει, νὰ ἐργάζεται μ' ἐπιμέλεια τὶς ἀρετὲς καὶ νὰ φυλάει τὶς ἐντολές, μὲ ἡσυχία ἀπ' ὅλα ὅσα μὲ τὴ θέλησή του σκέφτεται, κι ἐργαζόμενος στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὥστε κάθε μηχανὴ καὶ φαντασία, νύχτα καὶ μέρα, νὰ ὑποκινήσει ὁ ἐχθρός, κι ὅμως νὰ μὴ τὸν βρεῖ αὐτὸν ν' ἀνησυχεῖ γιὰ ὅσα γίνονται ἀπ' τὸν ἐχθρό - τὰ παίγνια, τὰ σχήματα καὶ μαζὶ ὅλα τὰ νοήματα - τὰ ὁποῖα δῆθεν γιὰ ν' ἀποκηρύξει, γιὰ ν' ἀποδείξει ὅτι εἶναι πράγματι παίγνια γεμάτα ψεῦδος, ν' ἀθυμήσει καὶ νὰ σταματήσει τὸν ἀγώνα.

Προηγούμενη / Αρχική / Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME