Μουσική

Ανδρέας Γιαννόπουλος, 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Σκαλκώτα

Εκδόσεις Ελπήνωρ

Σελ 2

Οι εκτελέσεις που μετά το θάνατό του και μέχρι σήμερα παρουσίασαν το σύνολο σχεδόν του σωζόμενου υλικού καθώς και οι ελάχιστες δεκάδες δισκογραφικών παραγωγών [βλ. σημ. 5], παρά το γεγονός ότι εντάσσονται στα πρώτα ερμηνευτικά βήματα, είναι αποκαλυπτικές ενός θαυμαστού κρυμμένου κόσμου! [βλ. σημ. 6]

Ο συνθέτης ανδρώθηκε σε περιβάλλον κοινωνικών, στρατιωτικών και πολιτικών αλλαγών και συγκρούσεων παγκόσμιας κλίμακας και συνέθετε κατά κανόνα χωρίς να ακούει τις συνθέσεις του.

5) Πολύ καλή πληροφόρηση για την σχετική δισκογραφική παραγωγή και βιογραφικά στοιχεία παρέχει ο Γερμανικός ιστότοπος των φίλων του συνθέτη www.skalkottas.de

6) Οι κριτικοί για το δισκογραφημένο έργο στον ιστότοπο των φίλων Σκαλκώτα-Feinberg

        Πρβλ.: Σύντομη εισαγωγή στην εργογραφία του Νίκου Σκαλκώτα  * Iστοσελίδες για τον Νίκο Σκαλκώτα (Google) *   Νίκος Σκαλκώτας, Μαριορί μου (από τους Ελληνικούς Χορούς, για ορχήστρα δωματίου)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης