Μουσική

Ανδρέας Γιαννόπουλος, 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Σκαλκώτα

Εκδόσεις Ελπήνωρ

Σελ 3

Η καινοτομία του σειραϊσμού κατακτήθηκε από τον Έλληνα Σκαλκώτα καρποφορώντας πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του και κάνοντας τον κόσμο να μιλάει για την Σκαλκωτική εκδοχή της σειραϊκής γραφής. Από όσα υποπίπτουν στην προσωπική μας γνώση, ο συνθέτης συνιστά την μοναδική περίπτωση παράλληλης χρήσης ατονικού ιδιώματος και δωδεκάφθογγου συστήματος (σε διαφορετικά –αυτοτελώς- έργα το καθένα, βέβαια). Αν και συνέγραψε άνω των εκατόν εβδομήντα έργων, έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας περίπου 120. Στα σωζόμενα περιλαμβάνονται έργα όπως οκτώ κοντσέρτα, μία συμφωνιέττα, κλασσική συμφωνία για πνευστά, Ελληνικοί χοροί, χορευτικές σουίτες, η συμφωνική εισαγωγή «Επιστροφή του Οδυσσέα», έργα για έγχορδα και πνευστά, κουαρτέτα εγχόρδων, έργα μουσικής δωματίου, για σόλο όργανα, φωνητικά και σκηνική μουσική (μια πλήρης εικόνα εργογραφίας δίνεται στον ιστότοπο της μουσικής βιβλιοθήκης "Λίλιαν Βουδούρη" [βλ. σημ. 4]).

4) Εκτενής εργογραφία στον ιστότοπο www.mmb.org.gr

        Πρβλ.: Σύντομη εισαγωγή στην εργογραφία του Νίκου Σκαλκώτα  * Iστοσελίδες για τον Νίκο Σκαλκώτα (Google) *   Νίκος Σκαλκώτας, Μαριορί μου (από τους Ελληνικούς Χορούς, για ορχήστρα δωματίου)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης